پروژه های FigeTel

?>
پروژه های شرکت FigeTel (پارت ۲)
1402-10-20

پروژه های شرکت FigeTel (پارت ۲)

پروژه های شرکت FigeTel (پارت ۲) ۱- پروژه SSV فاز۸ همراه اول در کل استانهای کشور شرکت پرتو آبی – فرافن و جهاد دانشگاهی بالغ بر +۳۰۰۰ سایت ۲- پروژه SSV USO ایرانسل در استانهای: بوشهر – هرمزگان – کهگیلویه – فارس – کرمان – کرمانشاه – خراسان شمالی – یزد – شرکت BRcell و…

خواندن
پروژه های شرکت FigeTel ( پارت ۱ )
1402-10-20

پروژه های شرکت FigeTel ( پارت ۱ )

پروژه های شرکت FigeTel ( پارت ۱ ) ۱- پروژه تقویت وتعویض دکل کشوری در استان های: چهارمحال و بختیاری – کرمان شرکت ناک ۲-پروژه SSV تقویت وتعویض دکل کشوری در کل استانهای کشور شرکت ناک ۳-پروژه SSV USO در استانهای: زنجان – لرستان – کرمان – قزوین – خوزستان – کهگیلویه – سمنان –…

خواندن
پروژه های گذشته شرکت FigeTel
1402-10-20

پروژه های گذشته شرکت FigeTel

پروژه های گذشته شرکت FigeTel ۱- پروژه SSV فار ۷+ بالغ بر+۱۵۰۰سایت ۲- پروژه SSV فاز ۷ بالغ بر+۱۸۰۰ سایت ۳- پروژه MODERNIZION در R5-R9 بالغ بر+۱۵۰۰سایت ۴- نصب و راه اندازی سایت های جدید شرکت رایتل در استانهای: اصفهان – چهارمحال – بختیاری ۵- نصب و راه اندازی سایتهای ایرانسل در استان اصفهان و…

خواندن