پروژه های گذشته شرکت FigeTel

?>

پروژه های گذشته شرکت FigeTel

۱- پروژه SSV فار ۷+ بالغ بر+۱۵۰۰سایت


۲- پروژه SSV فاز ۷ بالغ بر+۱۸۰۰ سایت


۳- پروژه MODERNIZION در R5-R9 بالغ بر+۱۵۰۰سایت


۴- نصب و راه اندازی سایت های جدید شرکت رایتل در استانهای:

اصفهان – چهارمحال – بختیاری


۵- نصب و راه اندازی سایتهای ایرانسل در استان اصفهان و یزد

 

تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر       تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر        تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر