پروژه های شرکت FigeTel (پارت ۲)

?>

پروژه های شرکت FigeTel (پارت ۲)

۱- پروژه SSV فاز۸ همراه اول در کل استانهای کشور شرکت پرتو آبی – فرافن و جهاد دانشگاهی بالغ بر +۳۰۰۰ سایت


۲- پروژه SSV USO ایرانسل در استانهای:

بوشهر – هرمزگان – کهگیلویه – فارس – کرمان – کرمانشاه – خراسان شمالی – یزد – شرکت BRcell و روان ارتباط عصر بالغ بر +۱۲۰ سایت


۳- پروژه MVO ایرانسل در مناطق R2-R5-R10 با شرکت BRcell و مناطق R6-R9 با شرکت AEC

 

تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر      تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر       تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر