پروژه های شرکت FigeTel ( پارت ۱ )

?>

پروژه های شرکت FigeTel ( پارت ۱ )

۱- پروژه تقویت وتعویض دکل کشوری در استان های:

چهارمحال و بختیاری – کرمان شرکت ناک


۲-پروژه SSV تقویت وتعویض دکل کشوری در کل استانهای کشور شرکت ناک


۳-پروژه SSV USO در استانهای:

زنجان – لرستان – کرمان – قزوین – خوزستان – کهگیلویه – سمنان – شرکت ناک


تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر       تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر            تصاویر پروژه های FigeTel شرکت کیان گستر