سخت افزار

خدمات سخت افزاری figetel شامل حوزه گسترده ای از خدمات و راه حل هایی برای تبدیل تمامی مسائل غیر ممکن به ارزشمند ترین سرمایه گذاری های یک طول عمر برای مصرف کنندگان است. بخش سخت افزار figetel برای کمک به تکمیل بیش از پیش راه حل های موجود و اثبات این موضوع که ما از ابتدای کار در کنار مصرف کنندگان خود هستیم و آنها را در مواجهه با هیچ مشکلی تنها نخواهیم گذاشت و تمام تلاش خود را جهت کمک به آنها در راه رسیدن به اهدافشان که در حقیقت هدف ما خواهد بود، خواهیم کرد، تاسیس شد. در این بخش گروهی از کارکنان مطلع و کارآمد را در اختیار داریم که علاوه بر طراحی راه حل ها از ابتدا تا انتها، توانایی فراهم سازی احتیاجات و تجهیزات لازم از سرتاسر دنیا را جهت آزمایش و نصب و راه اندازی، با کیفیت تضمین شده، برای مشتریان معتبر را نیز دارند. تیم تخصصی سخت افزار ما، با آغوش باز به مشکلات و احتیاجات شما توجه خواهد کرد تا به تمامی جزئیات و روند گردش کار شرکت شما، جهت بررسی دلایل احتمالی و پنهان موجود پی ببرد، و پس از آن بهترین راه حل ممکن را که ممکن است طراحی و تعمیر سیستم موجود یا جایگزینی آن با یک سیستم کاملا متفاوت باشد را جهت رفع نیازهای شما فراهم آورد.